GEOTEC markalı ürünlerin kullanımı esnasında, müşterileri tarafında oluşabilecek sorunlar ve bunların çözümleri için, EKS KİMYA bünyesinde saha performans denetçileri bulunmaktadır. Hem sorunların çözümü için, hem deboya sistemlerinin, uluslararası kriterlere uygun olarak uygulanmasını sağlamak ve gözlemlemek için, tecrübeli saha denetçilerimiz gerekli anlarda müşterinin yanında olurlar..

EKS KİMYA’nın tecrübeli boya denetçileri;
• Mevcut projede kullanılacak boya sisteminin belirlenmesi,
• Belirlenen boya sistemlerinin doğru şartlarda ve uygun yüzeylere atılabilmesiyle ilgili gerekli kriterlerin ortaya çıkartılması ve bilgilendirmelerin müşteriye yapılması,
• Uygulama esnasında ölçümler yapılarak, raporlama tutulması,
• Uygulama sonucunda boya sisteminin sonuçlarının kayıt altına alınması ve ara zamanlarda ilk sonuçlarla ilk durumların performans kıyaslamalarının yapılması gibi iş takiplerini yaparlar.

BOYA UYGULAMA KOŞULLARININ DENETİMİ

1- Çevre Koşullarının Tespit Edilmesi
Atmosferdeki Sıcaklık (Termometre ile ölçüm)
Atmosferdeki Bağıl Nem (Nem ölçer cihazla ölçüm)

2- Boyanacak Yüzeyin Ön Hazırlığı
Yeterli Yüzey Temizliği
Yeterli Yüzey Pürüzlülüğü

3- Boya Seçimleri ve Testleri
Yaş Film Kalınlık Tesbiti
Kuru Film Kalınlık Tesbiti
Konik Mandrel Testi (Bükme Testi)
Tuz Sisi Testi
Pinhole Testi
Yapışma (Adezyon) Testi