Çelik Boru Boyaları ve Kaplamaları

1974'den beri
_

GEOTEC® Çelik Boru Boyaları ve Kaplamaları

EKS KİMYA; GEOTEC markalı ürünleri ile çelik boru ve beton boru hatlarına korozyona karşı koruyucu boya ve kaplama ürünleri üretmektedir. Dünyada farklı amaçlara yönelik suların, sıvıların ve gazların bir noktadan başka bir noktaya taşınması işlevi için çeşitli tipte ve ebatta borular üretilmektedir. Her önemli maddenin korunması gerektiği gibi borunun da uzun yıllar sürecek görevini problemsiz bir şekilde yapabilmesi için en üst düzeyde korunması gerekmektedir. EKS KİMYA; Türkiye’nin en eski boru boyası ve kaplama ürünleri üreten firmasıdır. Dolayısıyla 40 yıla varan saha referanslarımız mevcuttur.

 • İçme suyu boru hatlarında
 • Kullanım suyu, atık su ve güç santralleri boru hatlarında
 • Liman kazık borularında
 • Petrol boru hatlarında
 • Gaz boru hatlarında
 • Beton boru hatlarında kullanılır.
1974' den beri
_

GEOTEC® İçme Suyu Boru Boyaları ve Kaplamaları

EKS KİMYA; ürettiği tüm boyaları zamanın sağlık, çevre ve dayanım şartlarına uygun olarak formüle etmektedir. Genel olarak içme suyu boru boyalarından istenilen özellikler; taşınacak suya, insan sağlığına zararlı oranlarda yabancı madde karıştırmaması, tat ve kokusuna etki etmemesi ve aşınma ile oluşacak korozyona dayanıklı olmasıdır. GEOTEC markalı ürünler alınmış olan yurt içi ve yurt dışı test raporlarıyla, bu beklentileri karşılamaktadır.

 • Boruların içinde taşınan maddelerin kalitelerini aynı seviyede muhafaza ederler.
 • Boruların dış kısımlarındaki paslanmalara engel olup, bu pasların toprağa ve çevreye zarar vermelerini önlerler.
 • Yatırımcıların, sistem bakım ve maliyetlerini düşürürl- er.
 • Korozyonu engelleyip, beton ömrünü uzatırlar.
 • Çevreye zararlı gaz ve sıvının karışmasını engellerler
 • Katodik korumanın performasını arttırırlar.
1974'den beri
_

GEOTEC® Kullanım Suyu, Atık Su ve Güç Santralleri Boru Boyaları ve Kaplamaları

Genel olarak, kullanım suyu, atık su ve güç santralleri boru boyaları ve kaplamalarından beklenilen özellikler:

• Yüksek sürtünme direncine karşı dayanıklı olmalıdırlar.
• Toprak altı borularda, katodik korumanın performansını arttırmalıdırlar.
• Çevreye zararlı atık sıvıların toprağa ve havaya karışmasını engellemelidirler.
• Toprak altındaki aşındırıcı minerallere ve kimyasallara karşı yüksek dayanım göstermelidirler.
• Yüksek neme karşı dirençli olmalıdırlar.
• Cebri boruların üst yüzeylerinde, aşındırıcı hava şartlarına karşı (yağmur, rüzgar, soğuk-sıcak geçişleri, güneş, vb.) uzun ömürlü olabilmelidirler.
• Güç santrallerinin aşırı aşındırıcı ortama sahip soğutma borularının iç yüzey kaplamalarının cam pulcuklu epoksi boya ya da kömür katranlı epoksi boya ile kaplanması gerekir.

1974' den beri
_

GEOTEC® Petrol Boru Boyaları ve Kaplamaları

Petrol borularında, taşınacak söz konusu maddeler, soğuk ya da sıcak petrol ve türevleridir. Bu borularda kullanılacak boyalardaki kritik nokta, taşınan kimyasalların, kimyasal aşındırma değerleri ile bu kimyasalların yüksek sıcaklık durumlarıdır. Bu iki soruna karşı GEOTEC markalı, novalak epoksi modifikasyonlu boyalar tercih edilmelidir.

Petrol boru hatlarının boyalarından beklenen özellikler;

• Solvent bazlı novalak epoksi modifiyeli olmalıdırlar.
• Yüksek kimyasal dirence sahip olmalıdırlar.
• D6943:2003 standartlarındaki %15 MTBE’li kurşunsuz benzin performans gerekliliklerini karşılamalıdırlar.
• Yüksek sıcaklık direncini karşılamalıdırlar. ( Petrol ve türevlerinde 900C’ye, suda 950C’ye kadar dayanabilme performansı )
• Hacimsel solid oranı yüksek olmalıdırlar.
• İçinden geçecek petrol ve suyun hızlı ve dirençsiz geçebilmesi için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdırlar.
• Yüksek ve düşük sıcaklıklarda, yüksek nem oranında rahatça kürlenebilmelidirler.

İLGİLİ ÜRÜNLER